Poznaj 20 inspirujących wypowiedzi papieży i świętych o Niepokalanym Poczęciu

0
98

Niezliczone są rzesze świętych i papieży, którzy mówili o dogmacie Niepokalanego Poczęcia, ogłoszonym przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą “Ineffabilis Deus”.Redakcja (12/12/2021 15:30, Gaudium Press) W środę 8 grudnia, Kościół katolicki obchodził uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Ten maryjny dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą “Ineffabilis Deus”.


W dwóch objawieniach Matka Boża potwierdziła, że od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Jedno z nich miało miejsce w 1830 r., kiedy poprosiła św. Katarzynę Labouré o wybicie medalika z modlitwą: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

W 1858 r., już po ogłoszeniu dogmatu, Najświętsza Dziewica ukazała się św. Bernadecie Soubirous we francuskim Lourdes. Matka Boża przedstawiła się przy tej okazji, mówiąc: “Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Niezliczone były rzesze świętych i papieży, którzy wypowiadali się na temat dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Oto niektóre z ich myśli:


01 – “Czyż nie byłoby stosowne, aby Dziewica najczystsza i bez skazy oddała się na usługi tego tajemniczego planu? A gdzież znaleźć tę Dziewicę, jeśli nie w tej kobiecie jedynej wśród wszystkich, wybranej przez Stwórcę wszechświata przed wszystkimi pokoleniami?” (św. Andrzej z Krety).


02 – “O niewiasto pełna i więcej niż pełna łaski, przelew Twojej pełni sprawia, że odradza się każde stworzenie! O Dziewico błogosławiona i więcej niż błogosławiona, przez Twoje błogosławieństwo błogosławiona jest cała natura, nie tylko rzeczy stworzone przez Stwórcę, ale także Stwórca przez stworzenie!” (św. Anzelm)


03 – “Ty, jak jest napisane, powstajesz z pięknością (Ps 44,14); a Twoje dziewicze ciało jest całe święte, całe czyste, całe jest mieszkaniem Boga.” (św. German z Konstantynopola)


04 – “Tak, Ona jest Matką Boga, Maryją o boskim imieniu, której łono zrodziło wcielonego Boga, który w sposób nadprzyrodzony przygotował się, aby stać się świątynią.” (św. Andrzej z Krety)


05 – “Niepokalane Poczęcie, oczyść moje serce, abym mógł lepiej kochać Boga!” (św. Pius)


06 – “Bóg uczynił Ją pierwszą spadkobierczynią świętości swego Syna. Pierwszą wśród tych, którzy zostali odkupieni Jego krwią, od Niej otrzymaną, mówiąc po ludzku. Uczynił Ją niepokalaną w samym momencie poczęcia.” (św. Jan Paweł II)


07 – “Zachowana od wszelkiej zmazy winy, jesteś dla nas, pielgrzymów na drogach świata, jaśniejącym wzorem ewangelicznej spójności i najcenniejszym zadatkiem pewnej nadziei.” (św. Jan Paweł II)


08 – “‘Pełna łaski’ jesteś Ty, Maryjo, napełniona Bożą miłością od pierwszej chwili Twego istnienia, opatrznościowo przeznaczona na Matkę Odkupiciela i ściśle z Nim złączona w tajemnicy zbawienia.” (Papież Emeryt Benedykt XVI)


09 – “To Ona, Niepokalana, wolna od wszelkiej skazy pierwotnej czy rzeczywistej i zawsze ściśle zjednoczona ze swoim Synem, która jak druga Ewa, wraz z ofiarą swoich matczynych praw i swojej macierzyńskiej miłości, ofiarowała Go na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu za wszystkie dzieci Adama, splamione ich nieszczęsnym upadkiem…” (Papież Pius II)


10 – “Oddajemy hołd Maryi Najświętszej, która od pierwszej chwili została zachowana od skażenia winą pierworodną i od wszelkiego cienia grzechu, dzięki zasługom swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Odkupiciela.” (św. Jan Paweł II)


11 – “Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który obdarzył Cię, o Dziewico z Nazaretu, wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. W Nim zostałaś poczęta niepokalanie! Wybrana, aby być Jego Matką, w Nim i dla Niego zostałaś odkupiona bardziej niż wszystkie inne istoty ludzkie!” (św. Jan Paweł II)


12 – “Dzięki szczególnej łasce i przychylności Boga Wszechmogącego i w oczekiwaniu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.” (bł. Pius IX)13 – “Bóg wybrał Ją od początku, od pierwszej chwili poczęcia, czyniąc Ją godną Bożego macierzyństwa, do którego w wyznaczonym czasie zostanie powołana.” (św. Jan Paweł II)


14 – “Dostojna Matka Boga, niepokalana w chwili poczęcia, dziewica całkowicie nienaruszona w Boskim macierzyństwie, wielkoduszna towarzyszka Boskiego Odkupiciela, która odniosła pełny triumf nad grzechem i jego skutkami, osiągnęła to, że została zachowana od zepsucia grobu, jako najwyższą koronę swoich przywilejów.” (Papież Pius XII)


15 – “Dziewica Maryja, zawczasu skorzystała z odkupieńczej śmierci swego Syna i od poczęcia została zachowana od skażenia winą. Dlatego swoim niepokalanym Sercem mówi do nas: powierzcie się Jezusowi, On was zbawi.” (Papież Emeryt Benedykt XVI)


16 – “W niepokalanym poczęciu Maryi jesteśmy zaproszeni do rozpoznania świtu nowego świata, przemienionego przez zbawcze dzieło Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Papież Franciszek)17 – “Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego, zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej. W pełni łaski!” (św. Jan Paweł II)


18 – “Pośród życiowych prób, a zwłaszcza sprzeczności, jakich człowiek doświadcza w sobie i wokół siebie, Maryja, Matka Chrystusa, mówi nam, że Łaska jest większa od grzechu, że miłosierdzie Boże jest potężniejsze od zła i umie je przemienić w dobro.” (Papież Emeryt Benedykt XVI)


19 – “Święta i Niepokalana Dziewico, która jesteś chwałą naszego ludu i troskliwą opiekunką naszego miasta, do Ciebie zwracamy się z miłującą ufnością. Ty jesteś cała piękna, o Maryjo! W Tobie nie ma grzechu”. (Papież Franciszek)


20 – “W Twoim Niepokalanym Poczęciu jaśnieje powołanie uczniów Chrystusa, wezwanych do tego, by z Jego łaską stali się świętymi i niepokalanymi w miłości.” (Papież Emeryt Benedykt XVI). (EPC)


Opracowała Marzena Nowak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj