Zbiór sentencji św. Tomasza z Akwinu

0
94

Święty Tomasz wykorzystał swoją inteligencję, aby dać solidny fundament filozoficzny doktrynie katolickiej, promując myśl, że rozum i wiara mogą rzeczywiście iść w parze.Redakcja (28/01/2022 08:41, Gaudium Press) Dzisiaj, 28 stycznia, Kościół katolicki obchodzi święto św. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła. Jego studia teologiczne przyniosły mu tytuł “Doktora Anielskiego”.

Tomasz z Akwinu, urodzony w 1225 r., wstąpił do zakonu dominikanów i wykorzystał swoją inteligencję, aby dać solidne podstawy filozoficzne doktrynie katolickiej, promując myśl, że rozum i wiara mogą iść w parze.

Jego arcydziełem jest słynna Summa Theologica. Święty Tomasz jest patronem katolickich szkół, teologów i księgarzy. Sprawdź niektóre z jego mądrych nauk w poniższym zbiorze
myśli:

01 – “Nauczyciele muszą być wy
niesieni w swoim życiu, tak aby oświecali wiernych swoim kaznodziejstwem, inspirowali uczniów swoim nauczaniem i bronili wiary swoimi dysputami przeciwko błędom.”

02 – “Uczony jest tym, który przynosi innym to, co sam zrozumiał: Prawdę”.

03 – “Odrzucenie jednego artykułu nauczanego przez Kościół wystarczy, aby zniszczyć wiarę, tak jak grzech śmiertelny wystarczy, aby zniszczyć miłość”.

04 – “Daj mi, Panie, ostrość rozumienia, zdolność
utrwalania, metodę i umiejętność uczenia się, subtelność interpretowania, łaskę i obfitość mówienia. Daj mi, Panie, poprawność na początku, kierunek w postępie i doskonałość w zakończeniu”.

05 – “Mam nadzieję, że nigdy nie nauczałem żadnej prawdy, której nie nauczyłem się od Ciebie. Jeśli przez niewiedzę uczyniłem inaczej, odwołuję wszystko i poddaję wszystkie moje pisma pod osąd Świętego Kościoła Rzymskiego”.

06 – “Nie sprzeciwiać się błędowi, to aprobować go, nie bronić prawdy, to jej zaprzeczać”.

07 – “Nie ma nic w intelekcie, co by najpierw nie przeszło przez zmysły”.

08 – “Jednostka, żyjąc w społeczeństwie, stanowi w pewien sposób część lub
uczestnika tego społeczeństwa. Dlatego ten, kto robi coś dla dobra lub zła jednego z jego członków, wpływa na całe społeczeństwo”.

09 – “Trzy rzeczy są niezbędne do zbawienia człowieka: wiedzieć, w co ma wierzyć, wiedzieć, czego ma pragnąć, wiedzieć, co ma czynić”.

10. 10. “Modlę się do Boga tak, jakbym oczekiwał od Niego wszystkiego, ale pracuję tak, jakbym oczekiwał wszystkiego od siebie”.

11 – “Aby nas stworzyć, Bóg nas wybrał; aby nas zbawić, my musimy wybrać Boga”.

12 – “Zazdrość jest żalem za chwałą drugiego”.

13 – “Gdyby człowiek poznał tajemnicę Mszy świętej, w której Bóg daje swoje Ciało i Krew w ofierze za ludzi, umarłby z miłości”.

14 – “Dobra intencja nie usprawiedliwia czynienia czegoś złego”.

15 – “Pokora czyni człowieka zdolnym do
przyjęcia Boga”. (EPC)