Rozpocznij Swój Nowy Rok Pod Opieką Maryi!

0
119

 

Przed odejściem z tego świata, Pan nasz Jezus Chrystus dał nam nadprzyrodzoną pomoc: Swą Matkę Maryję. Do Niej, trzymającej w swych dłoniach berło Boże i kierującej historią, musimy zwracać nasze błagania.

 

Newsroom (17/01/2022 09:40, Gaudium Press)  Życie ludzkie składa się z  następujących po sobie cykli. Początek każdego z nich  jest zazwyczaj niepewny i chwiejny. W miarę rozwoju, jednak, nowa faza rośnie w siłę, aż osiągnie swój punkt kulminacyjny. Osiągając swoją pełnię, cykl wyczerpuje się, zapowiadając rychłą zmianę i nadejście następnej fazy.

Tak jest każdego dnia ze słońcem i w ten sam sposób lata następują po sobie. Każdy koniec roku jest  swego rodzaju bilansem, analizą tego, co zostało za nami. Z kolei każdy rozpoczynający się rok jest okazją do nowych planów i niesie ze sobą nowe nadzieje, ale jest też naznaczony niepewnością, bo człowiek nigdy nie wie, co przyniesie przyszłość.

Dlatego właśnie Kościół, mądry nauczyciel życia, poświęcił pierwszy dzień roku  Świętej Bożej Rodzicielce Maryi.  Tak aby  każdy człowiek w ten sposób, zawierzył Jej wszystko, co pragnie osiągnąć w rozpoczętym roku; jest to także synowskie pragnienie aby każde przedsięwzięcie, a więc każdy rok, zaczynał się i kończył z Nią, w Niej i przez Nią. Dlaczego?

To  ramiona Maryi tuliły Jezusa zaraz po narodzeniu i to w Jej ramionach złożone zostało Ciało Chrystusa po zdjęciu Go z krzyża. Tak więc Bóg zechciał, aby wędrówka Jego Jednorodzonego Syna na ziemi rozpoczęła się i zakończyła w Niepokalanym Sercu Tej, którą wybrał z całej wieczności, aby była Jego doskonałą Córką, Matką i Oblubienicą.

Królowa Wszechświata

Ten historyczny fakt jest jednak tylko ziemskim odbiciem o wiele wyższej rzeczywistości mistycznej. Matka Boża, ustanowiona przez Boga Królową Wszechświata, rzeczywiście przewodniczy rządom, które On sprawuje nad stworzeniem. W Niej wszystko się zaczyna, ponieważ każda inicjatywa pochodzi z łaski, a łaska zawsze przychodzi do nas przez Maryję; w Niej też wszystko się kończy, ponieważ celem stworzeń jest oddawanie chwały Bogu, a ta staje się doskonała dopiero wtedy, gdy przechodzi przez Jej najczystsze ręce.

W konsekwencji Maryja odgrywa rolę “prekursorki” w życiu każdego człowieka. Ona starannie przygotowuje  każdą duszę na działanie Chrystusa i przenikanie Jego Słowa, tak jak w Kanie Galilejskiej przygotowała wszystko na pierwszy cud Zbawiciela.

Jest Ona także pierwszą Ewangelistką, która otrzymawszy od Syna Słowo Boże, przekazuje je wszystkim swoim dzieciom jako matka i najwierniejsza tłumaczka Serca Bożego.

 

Jakże słusznie Maryja wykrzyknęła: “ Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia “ (Łk 1, 48). Jest prawdziwie błogosławiona za to, że uwierzyła w Słowo Boże, które było do Niej skierowane, ponieważ wszystko, co obiecał Jej Pan (por. Łk 1, 45), rzeczywiście się spełni: Jej triumf nad złem i ustanowienie Jego Królestwa.

Tekst zaczerpnięty z miesięcznika “Heroldowie Ewangelii”, n. 205, styczeń 2019.

 

Opracowała Anna Kowalczuk

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj