Pięć skutków sakramentu Bierzmowania

0
134

Co to jest bierzmowanie? Czym się różni od chrztu? Czy jest ono obowiązkowe dla ochrzczonych?Redakcja (05/01/2022 10:03 AM, Gaudium Press ) Po chrzcie każdy katolik rodzi się do nowego życia i dlatego znajduje się w stanie podobnym do niewinnego dziecka, nawet jeśli został ochrzczony jako osoba dorosła.

W istocie, nowo ochrzczony jest słaby i mały, dlatego potrzebuje wzrostu, siły i umocnienia.

A jeśli narodziliśmy się przez chrzest, to właśnie przez bierzmowanie otrzymujemy wzrost, wzmocnienie i umocnienie, których tak bardzo potrzebujemy.

Mimo to, nierzadko spotykamy ludzi, którzy uważają przyjęcie tego sakramentu za zbyteczne, ponieważ “wydaje się on być tym samym, co chrzest” – mówią. Czy tak jest?Odpowiedź potwierdzająca

Jaka jest różnica między chrztem a bierzmowaniem?Być może głównym powodem tego zamieszania jest fakt, że w początkach Kościoła zarówno chrzest, jak i bierzmowanie były udzielane razem w tym samym obrzędzie. Wynikało to z tego, że wszyscy wierni życzyli sobie, aby to biskup udzielał obu sakramentów, co w rzeczywistości miało miejsce.

Jednakże, w miarę wzrostu liczby kościołów, stało się bardzo trudne, aby jeden biskup mógł udzielać obu sakramentów wszystkim wiernym. Odtąd na Zachodzie kapłani byli upoważnieni do udzielania chrztu, podczas gdy bierzmowanie było zastrzeżone do udzielania przez biskupa. W Kościołach Wschodnich natomiast oba sakramenty powierzano kapłanom, dlatego do dziś sprawuje się je w tym samym obrządku.Czy istnieje różnica między bierzmowaniem a chrztem?W rzeczywistości różnica między bierzmowaniem a chrztem jest następująca: krzyżmo jest olejem używanym przez szafarza do namaszczenia wiernych w momencie bierzmowania. Dlatego też, niektórzy nazywają sam sakrament “chrztem”. Na Wschodzie bierzmowanie nazywa się “chryzmacją”[1].Czym właściwie jest bierzmowanie?Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: “Bierzmowanie dopełnia łaskę chrztu; jest sakramentem, który udziela Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, mocniej włączyć w Chrystusa, mocniej umocnić więź, która nas łączy z Kościołem, ściślej związać nas z Jego misją i pomóc nam świadczyć o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.”[2] Podobnie jak chrzest, również ten sakrament odciska piętno na duszy.Czy bierzmowanie jest obowiązkowe?Do zbawienia – nie, ale do pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego – tak. Dlatego Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje wszystkim wiernym obowiązek przyjęcia tego sakramentu w odpowiednim czasie, pod karą którego – jeśli przez zaniedbanie lub lekceważenie tego nie uczynią – mogą zgrzeszyć ciężko[3].Kto może go przyjąć?“Każdy ochrzczony, który nie został jeszcze bierzmowany, może i powinien przyjąć sakrament bierzmowania.”[4] “Zwyczaj łaciński od wieków wskazywał na “wiek rozeznania”[5] jako punkt odniesienia dla przyjęcia sakramentu bierzmowania. W niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły jeszcze wieku rozeznania.”[6]

Ponadto, “do przyjęcia bierzmowania konieczne jest bycie w stanie łaski. Należy skorzystać z sakramentu pokuty, aby oczyścić się w perspektywie daru Ducha Świętego. A intensywniejsza modlitwa powinna przygotować do przyjęcia z uległością i dyspozycyjnością mocy i łask Ducha Świętego.”[7]Kto może go udzielać? W jaki sposób?Sakramentu udziela biskup, choć może on udzielić tego uprawnienia kapłanowi, jeśli istnieje rzeczywista potrzeba.[8] Ale “jeśli chrześcijaninowi grozi niebezpieczeństwo śmierci, każdy kapłan może udzielić mu bierzmowania.”[9]

Na Zachodzie jego zasadniczym obrzędem jest “namaszczenie chryzmatem świętym czoła, dokonywane z nałożeniem ręki i przy tych słowach: ‘Accipe signaculum doni Spiritus Sancti’ – ‘Przyjmij przez ten znak Ducha Świętego, Dar Boży'”[10].Skutki sakramentu bierzmowaniaKatechizm stwierdza więc:

1- Zakorzenia nas głębiej w synostwie Bożym, co prowadzi nas do mówienia “Abba! Ojcze!” (Rz 8,15);

2- mocniej jednoczy nas z Chrystusem

3- wzmacnia w nas dary Ducha Świętego;

4- doskonali więź łączącą nas z Kościołem;

5- daje nam szczególną moc Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, słowem i czynem, jako prawdziwym świadkom Chrystusa; do wyznawania z odwagą imienia Chrystusa i nie wstydzenia się nigdy Krzyża.

Jednak nie tylko sakrament bierzmowania nas umacnia. Nie zapominajmy, że dziecko również potrzebuje pokarmu! Ale to jest właśnie rola Eucharystii, którą zajmiemy się w przyszłym artykule.

Thiago Resende

Opracowała Marzena Nowak

[1] CEC 1289.

[2] KKK 1316.

[3] Por. KKK 890.

[4] KKK 1306.

[Słowo “dyskrecja” (discretio) jest tu użyte w znaczeniu teologicznym, które jest zupełnie inne od jego potocznego użycia. Oznacza ono zdolność wyraźnego odróżniania dobra od zła, rozeznanie. To znaczenie odpowiada temu, co jest powiedziane w Liście do Hebrajczyków: “Ale pokarm stały jest dla doskonałych, dla tych, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone do rozeznawania dobra i zła (ad discretionem boni ac mali)” (Hbr 5, 14). Zdolność tę osiąga się, według św. Tomasza z Akwinu, wraz z pełnym użyciem rozumu, co następuje w wieku 12 lat dla dziewcząt i 14 lat dla chłopców (por. Contra retrahentes XII, 8-9)].

[6] CEC 1307.

[7] CEC 1310.

[8] CEC 1313.

[9] Idem.

[10] CEC 1300.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj